Sluiten

Privacy Policy

Uw Privacy

Wanneer u de website van VC-Lifestyle bezoekt, verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor verschillende doeleinden.
In de onderstaande paragraaf wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen; waarom we die verzamelen, wat het doel is van het verzamelen, hoe wij deze gegevens verzamelen en wat uw rechten zijn met betrekking tot het collecteren van deze gegevens. Bovendien vermelden wij ook hoe u uw rechten kun uitoefenen.

Uw privacy is voor VC-Lifestyle belangrijk en een serieuze zaak, daarom dragen wij ten allen tijde zorg ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Gegevens VC-Lifestyle

 

Handelsnaam    AP Onderdelen BV 
         
Correspondentie adres    Dr. C. Lelyweg 6 
Postcode & Plaats    6827 BH Arnhem  
Land     Nederland 
Inschrijvingsnummer KvK   61416673  
URL's Website    www.VC-Lifestyle 
E-mailadres    sales@VC-Lifestyle 
         
Klantenservice       
Telefoonnummer    085-303 03 05 
E-mailadres voor (vragen, klachten en opmerkingen) sales@VC-Lifestyle 

 

Privacy support

Als u inlichtingen wilt over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen door het bovengenoemde correspondentie adres, telefoonnummer of e-mailadres te gebruiken.

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:

Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
Klant: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
Persoonsgegevens: gegevens betreffende een persoon wat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is Ap-onderdelen B.V. verantwoordelijk.
Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).


Wettelijke basis Privacy policy

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG)


Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, en om afhandeling van de aankoop mogelijk te maken hebben we enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, (e-mail)adres, en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens geven we in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden; bijvoorbeeld voor een direkte levering vanuit de groothandel, maar uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.

VC Lifestyle verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakket zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw pakket, wij zullen dan contact met u opnemen aan de hand van het telefoonnummer dat bij ons bekend is. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketing of promotie doeleinden.


Betalingsgegevens
Wanneer u wilt betalen middels acceptgiro (na ontvangst van uw bestelling) worden uw gegevens op verzoek van VC-Lifestyle getoetst en geregistreerd bij Experian Nederland. VC-Lifestyle besluit vervolgens op basis van deze informatie of u voor deze betaalwijze in aanmerking komt. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze (Master Card, Visa Electron, Visa, American Express, acceptgiro of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.


Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Wij gebruiken de volgende cookies, en daar stemt u dus mee in, met het aanklikken van de cookiebanner:

-Functionele cookies (winkelwagen functionaliteit bijvoorbeeld)
-Analytische cookies (google analytics, volledig geanonimiseerd)

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden bestelt, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden hierboven beschreven en dient ter optimalisatie van onze diensten.


Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doeleind(en) VC-Lifestyle uw gegevens verzamelt. VC-Lifestyle heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt VC-Lifestyle voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals:

 • het verwerken van uw bestelling (administratief)
 • de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)
 • eventueel het kunnen doen van, eventueel gepersonaliseerde, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel)

Betalingsgegevens verwerkt VC-Lifestyle voor administratieve doeleinden, namelijk:

 • de betaling van uw bestelling

Verkeersgegevens verwerkt VC-Lifestyle voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site


Beveiligde pagina's
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcard gegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Billink

Indien u kiest voor “betalingsmethode Billink”, dan voert “betalingsaanbieder Billink” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

In3

Indien u kiest voor “betalingsmethode In3”, dan voert “betalingsaanbieder In3” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

 

Herkomst van gegevens

De gegevens die VC-Lifestyle verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, middels een bezoek aan VC-Lifestyle en aldaar achtergelaten gegevens.


Verstrekking van gegevens

VC-Lifestyle verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor adminstratieve doeleinden verwerken:

 1. Rabobank Nederland : voor betalingen middels iDeal.
 2. Paysquare: voor betalingen middels creditcard.
 3. Paypal: voor betalingen middels paypal account.
 4. Administratief kantoor voor boekhoudkundige doeleinden

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling klantenservice te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. De afdeling klantenservice zal binnen vijf weken na ontvangst aan u mededelen voor welke doeleinden uw informatie is gebruikt.

U heeft tevens het recht, door middel van een notificatie aan onze klantenservice, uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te blokkeren. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

 

Bewaren van gegevens

We bewaren uw klantgegevens, zolang nodig is en niet langer dan de wettelijke termijn en zorgen dat dit veilig opgeslagen is. Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen, brengt u ons dan aub op de hoogte.

Intrekken cookie toestemming


Voor het intrekken van toestemming voor het gebruik van cookies kunt u op Nee in de cookiebalk klikken of achteraf in je browserinstellingen cookies intrekken.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze afdeling klantenservice.
* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »